Dane Rejestrowe
NIP: 5252535878
REGON: 146271510
KRS: 0000430611
Nazwa: INS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Kapitał zakładowy: 5000 zł
kontakt [@] ins.net.pl